atiso đỏ khô _ hibiscus khô đầu mùa 2018.
Được lựa chọn từ những bông hoa atiso đỏ tươi mùa hoa 2018. Tách hạt phơi 3 nắng tự nhiên liên tiếp.
Dùng để biếu, làm quà và pha uống rất tốt cho sức khỏe.