Sỉ lẻ số lượng lớn hoa atiso đỏ khô.
Giá ổn định cả năm đối với kh báo sl cần lấy trong năm, không tăng giảm theo thời điểm. Đảm bảo cho quý kh 1 đầu vào nguyên liệu sx sản phẩm ổn định, sạch và chất lượng.
Quý kh vui lòng liên hệ zalo để biết thêm chi tiết