Các mẹ ghiền ăn hoa quả cóc, xoài, ổi, me chắc không thể không biết tới mắm ruốc chấm hoa quả #Nam_Pla_Wan của Thái Lan. Loại này chấm trái cây ăn là ghiền lắm luôn í