Hoa atiso đỏ( bụp giấm) vào mùa rồi nha
Nhà vườn lựa trực tiếp, ko phải hàng xô, đẹp đều
Hàng đặt nhiêu hái nhiêu không có sẵn, đảm bảo tươi
Tỷ lệ hoa hư, dập hầu như không có, rất rất ít
Kh nhận hàng tại bến xe, free ship từ vườn tới bxe.
Mình bán theo bao 40kg đến 50kg nhé. Ban lẻ ib giá khác nha.