Tôm khô con lớn mềm và rất ngon cu kiệu ăn chung thì ngon hết sảy