cong dung ho tro giam mo va cholesterol trong mau ho tro dieu tri gan nhiem mo ho tro chong xo vua dong mach mau ho tro dieu tri roi loan lipid mau hoi chung gay nen cac benh tim mach khac nhu thieu nang mach vanh nhoi mau co tim roi loan tuan hoan nao kiem soat duong huyet