ma san pham tra la sen tam thien chi sdong goi tui 150 gram xuat xu viet nam cong dung ho tro giam mo va cholesterol trong mau ho tro dieu tri gan nhiem mo ho tro chong xo vua dong mach mau ho tro dieu tri roi loan lipid mau hoi chung gay nen cac benh tim mach khac nhu thieu nang mach vanh nhoi mau co tim roi loan tuan hoan nao kiem soat duong huyet chu y san pham co chung nhan cua cuc ve sinh an toan thuc pham co chung thuc hang chinh hang do viet nam san xuat