uu viet lieu trinh giam can duoc chiet xuat hoan toan tu thien nhien vi vay sp dung duoc cho chi em dang cho con bu cho nguoi bi tim mach huyet ap cao khong co tac dung phu khong gay co the met moi khong bi tang can khi dung su dung sp phu hop voi moi doi tuong