Yến thô mới hái, trắng sạch. 10 -12 tổ/ 100g.
Chất lượng yến tại Bình Định và các tỉnh duyên hải Miền Trung có độ nở nhiều, dai, ngâm nước không bị nhão so với những vùng nuôi khác.
Ngoài ra còn: - yến tinh chế 3 triệu 6/100g
- yến tươi 700k/100g ( ship 300g trở lên).